Materiais didácticos variados que non se axustan á estrutura de asignaturas e módulos da oferta educativa actual do centro.

Curso con manuais e directrices de uso da Aula Virtual do IES Chan do Monte.

Axudas sobre o uso de Virtual Box

Información e recursos sobre o programa Erasmus+

Material de traballo elaborado sobre o ERP_ Odoo (curso 2017/2018)

Manual de usuario de Odoo

Material elaborado para estudiantes que se inician en la materia de Contabilidad

Des ressources pour la classe de FLE