Materiais e información de axuda sobre o o uso da Aula Virtual do IES de Chan do Monte.

  • Instrucións de Uso.
  • Cómo darse de alta como usuario na Aula Virtual.
  • Cómo solicitar a creación dun curso na Aula Virtual (Só profesorado)

Curso con manuais e directrices de uso da Aula Virtual do IES Chan do Monte.