Realización de Prácticas dos alumnos do curso de formación do PFPP "Creación de cursos na Aula Virtual"

Material a disposición do profesorado participante no curso do Plan de formación Permanente do Profesorado "Creación de Cursos na Aula Virtual" en Moodle.

Curso de Proba de Yolanda García Ulla para o curso de formación do PFPP "Creación de Cursos na Aula Virtual".