Aquí se recollen os materiais para o seguemento da materia de Tecnoloxía-2ºESO

Colgaremos aquí apuntes, actividades e recursos varios para completar o desenvolvido na aula. Esta é una boa maneira de seguir en contacto e traballando xuntos fóra da aula.

In this course you can check materials, lessons, games and other activities to improve your knowledge

Materiais interactivos para o seguemento da materia de Tecnoloxía-3ºESO

Recursos educativos