Ciclo Superior de Administración de sistemas informáticos en rede

Curso del módulo Implantación de Sistemas Operativos correspondiente al primer curso del ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

Apuntes do módulo de Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información en diurno e para a recollida de traballos.

Curso del módulo Administración de Sistemas Operativos correspondiente al segundo curso del ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

Recursos educativos do módulo de Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos do segundo curso do ciclo de ASIR (diurno)

Curso do módulo do ciclo superior de administración de sistemas informaticos en rede: Seg Informática e Alta Dispoñibilidade

Recursos educativos do Módulo de Servizos de Rede e Internet do 2º curso do ciclo de ASIR (Diurno)