Categoría onde recopilar cursos da aula virtual creados para cursos lectivos anteriores ao actual e que o profesorado queira manter por algún motivo.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.