Categoría onde recopilar cursos da aula virtual creados para cursos lectivos anteriores ao actual e que o profesorado queira manter por algún motivo.