Economía

Adaptación das programacións: Departamento de economía

Por mor da situación excepcional que vivimos co covid-19, no seguinte pdf podedes ver as modificacións realizadas polo departamento de economía á programación didáctica. As modificacións centránse nos seguintes aspectos: estándares de aprendizaxe, competencias, metodoloxía, avaliación e cualificación.

 

  

Prueba

Prueba

Distribuir contido