Actividades sobre as teorías que explican o olvido.

1. Por que se produce o olvido segundo a teoría da pegada (huella)? Cal é a base biolóxica desta afirmación?

2. Cal son as críticas máis frecuentes que se lle fan a esta teoría?

3. Por que se produce o olvido segundo as teorías da intergerencia?

4. Que diferencia hai entre a interferencia proactiva e a retroactiva?

5. Que son as estratexias mnemotécnicas?