Here you will find all the English you will need for your jobs as clerks, assistants, ...

Neste módulo trátase de que o alumnado aprenda a contabilizar ,a partir da documentación real dunha empresa (PEME); as operacións que se dan no seno da mesma, dende  o inicio do exercicio económico ata o peche do mesmo.