Avaliar e poñer faltas en Xade 

Presentacións en PowerPoint para 1º ESO

Manuais para a formación  ABALAR

Curso sobre Moodle