Usuario: Acceso

Reunións

Inicio do curso 2017_2018

Comunicamos que o Venres 15 de setembro terán lugar as presentacións dos diferentes niveis no seguinte orde:

 • 10:30  1ºESO.
 • 11:00  1º Bacharelato.
 • 11:30  2ºESO.
 • 12:00  3º ESO.
 • 12:30  4º ESO.
 • 12:45  2º Bacharelato.

Cada presentación durará uns 30 minutos.

ESTE DÍA NON HABERÁ SERVIZO DE AUTOBÚS ESCOLAR

BENVIDOS

Calendario Setembro 2012

O calendario de setembro de 2012, exames e horario das avaliacións extraordinarias recollese nos arquivos PDF adxuntos.

Calendario de fin de curso.

Os arquivos adxuntos conteñen o calendario de fin de curso.

Claustro ordinario: 15 de marzo de 2012 ás 19:00 horas

19:00
21:00

Convoco claustro ordinario para o xoves día 15 de marzo de 2012 ás 19:00 horas (despois das avaliacións de 2º de bacharelato), coa seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Informe de dirección.
 3. Resultados da primeira avaliación.
 4. Normas de convivencia (achegamos proxecto visto na Comisión de Coordinación Pedagóxica).
 5. Rogos e preguntas.

Vigo 6 de marzo de 2012.

O Director.

Convocatoria de Claustro Odinario e de Comisión Pedagóxica para o vindeiro 17 septembro de 2010

O Director do I.E.S. Carlos Casares convoca un Claustro Ordinario para o vindeiro venres 17  de setembro as 9:30 horas e unha reunión da Comisión Pedagóxica as 9:00 horas coas seguintes ordes do día que se adxuntan.

Consello Escolar ordinario xoves 15 de abril de 2010

18:00
20:00

Convoco Consello Escolar ordinario para o vindeiro xoves día 15 de abril de 2010, ás 18:00 horas coa seguinte orde do día:

1.Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.Informe de dirección.
3.Aprobación Proxecto Lector.
4.Presuposto ano 2010.
5.Rogos e prguntas.


Vigo 12 de abril de 2010
O Director.

Carlos Bartolomé Herranz