Usuario: Acceso

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

 

Seguindo a Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, mañá, xoves 22 de outubro, ás 11:30, no despacho de dirección farase o sorteo público para a elección da Xunta Electoral, que será a encargada de aprobar e publicar os Censos electorais, concretar o calendario electoral, admitir e proclamar candidaturas, e ordenar, en xeral, o proceso electoral. Esta Xunta Electoral está formada pola persoa directora do centro, unha persoa representante das familias, un representante do profesorado, un representante do persoal de administración e servizos, e un representante do alumnado. 

  

 

Volver arriba