Documentos

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020/2021

NÚMERO DE VACANTES POR CURSO PARA O ANO ACADÉMICO 2020/2021

 

  CURSO Nº DE VACANTES
ESO

1º ESO

54
2º ESO 0
3º ESO 19
4º ESO 0
     
BACHARELATO     
1º BAC CIENCIAS 8

1º BAC HUMANIDADES E CCSS

12

2º BAC CIENCIAS

11

2º BAC HUMANIDADES E CCSS

1

 

As vacantes poden variar durante o proceso de admisión do alumnado en función de novas incorporacións ou renuncias.

ENTREGA DE NOTAS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO:

Xoves 5 de setembro de 2019 ás 10 horas nas aulas respectivas.

Plan de Convivencia 2017-18

 

Publicamos o Plan de Convivencia 2017-18, actualizado co froito do traballo realizado no PFPP do centro e as xuntas da Comisión de Convivencia do Consello Escolar:

 

Plan de Convivencia 2017-18

Contratación de Preparadores Laborais e Empresas para o PFB para o curso 2017/2018

Achegamos o prego de condicións para a contratación dos preparadores laborais do programa formativo básico e o prego de condicións para a contratación dunha empresa que imparta os módulos profesionais para os programas formativos básicos de Ferrolterra(PFB-AFD):

Prego Preparadores

Prego Empresas

A presentación de solicitudes faise na secretaría de calquera dos centros implicados no programa, e o prazo de presentación remata o 30 de xullo de 2017.

Distribuir contido