Materiais propostos como recurso didáctico para favorecer as aprendizaxes do alumnado na materia Historia de España de 2º de Bach. (curso 2018-19).

Neste cartafol ofrecemos recursos de diverso tipo para a aprendizaxe dos contidos curriculares da materia e para a preparación exitosa das probas ABAU.

Moitos ánimos co curso e comezamos a aprender.

Recursos para a materia Xeografía e Historia de 3º curso de ESO.