Información xeral do Departamento de Matemáticas.

Neste apartado ireivos deixando os apuntes, exames resoltos e outras informacións das materias que imparto

Os alumnos de Matemáticas Académicas de 3º de ESO, Matemáticas Académicas de 4º de ESO, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I de 1º de Bacharelato, Matemáicas Aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º de Bacharelato e Métodos Estatísticos e Numéricos estade atentos porque, cando esteamos a rematar un tema, apareceravos o seguinte tema neste apartado

Neste curso irei deixando material das asignaturas que imparto

Neste curso irei deixando materias das asignaturas que imparto