This part is dedicated to the activities and discussion about the book suggeted by the Spanish team, the "House of Bernanda Alba" by Federico Garcia Lorca.
Grupo de Traballo, non oficial, a desenvolver durante o curso 2009-10. Desta volta traballaremos sobre programas libres de edición de vídeo, e tamén sobre o programa de manipulación de imaxes GIMP. Todo o mundo é benvido!

    Apuntes sobre a asignatura de Proxecto Interdisciplinar
    CLIMÁNTICA
    Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
    Espazo para a comunicación de avarías en computadores, problemas na rede e similares. Nel tamén se deixará constancia da resolución destes problemas, así coma consellos para evitalos, cando proceda.
    The World Wide Web is a vast information resource. This unit will provide you with the foundation skills to use search engines confidently to locate both information and images on the Web. You will also learn how to critically assess and reference the information you have found for study purposes.