Actividades relacionadas co uso normalizado da língua galega no centro