O Módulo de Técnicas Xerais de laboratorio é un módulo pertecente a Familia de Sanidade, correspondente a o Ciclo Formativo de Grado Superior "Laboratorio de Diagnóstico Clínico" curso primeiro

A Xestión de Mostras Biolóxicas é un módulo da familia de Sanidde que se cursa no Ciclo Formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico, Curso 1º.