Información para o alumnado que ten pendente a materia de lingua castelá do curso anterior

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso pensado para los alumnos de 2º de Bachillerato.