FOL

Presentación

PROFESORADO CURSO 2018/19

García Seijo, Rosalía

Pazos Franqueira, Santiago Manuel (Xefe de Departamento)

Vinseiro López, Mónica 

 

 

Información

 Tódolos ciclos deste centro, están adaptados á L.O.E.

 Páxinas de interese: Para F.O.L. e na parte de relacións laborais: páxinas de seguridade social e sevicio público de emprego fundamentalmente, e a páxina da axencia tributaria para a parte de E.I.E.( ECONOMÍA DE EMPRESA.).

 Outras páxinas que poden resultar interesantes: wwwbarroso.com.

 Textos legais máis utilizados: Constitución española, Estatuto dos traballadores, Lei de Seguridade Social , normativa de prevención de riscos laborais, fundamentalmente.

 En canto ás actividades programadas e celebradas: unha charla sobre emprendemento. Expuxo a súa experiencia un empresario nobel.

 

Distribuir contido