Comisión pedagóxica

Comisión de coordinación pedagóxica

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 2020/2021


DIRECTOR

de Andrés Vázquez, Jesús

VICEDIRECTOR

Álvarez Seoane, Manuel Javier

XEFA DE ESTUDOS

Meijueiro Rodríguez, María del Rocío

ARTES PLÁSTICAS

Otero García, Tatiana

CIENCIAS NATURAIS

Francisco da Rocha, Alejandro

EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA

Villar Fernández, Iván

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Casal Rei, Uxía María

FILOSOFÍA

Mato Escalona, Francisco Giner

FÍSICA E QUÍMICA

Rey López, Manuel

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

Freijo Arce, Blanca

INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Fariña Piñeiro, José Cristian

LATÍN

Fraga Montero, Lorenzo

LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA

Souto Diéguez, Cristina

LINGUA FRANCESA

Pena Souto, María Cristina

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Arias Chachero, Patricia

LINGUA INGLESA

Peña Peña, Ana María

MATEMÁTICAS

Souto Illobre, Laura

MÚSICA

Suárez Navia, Jorge Javier

ORIENTACIÓN

Rodríguez Díaz, Laura

RELIXIÓN

Couceiro Cachaldora, Manuel Antonio

TECNOLOXÍA

Castroagudín Melón, Francisco Javier

TRANSPORTE E MANTEMENTO

Rey Santiso, Agustín Alfonso

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Chaves Montenegro, Pablo

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Roca Santos, Milagros

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Creo Otero, María del Carmen

COORDINACIÓN FCT

Rodríguez Gómez, Ana Paula

 

Distribuir contido