Evitar navegación.
Principal

Traballo para 2º ESO F, B/C non bilingüe 19 de mayo

Tedes nos vosos correos unha breve explicación do FUTURO SIMPLE, compre aprendelo e facer na páxina 64 do voso libro os exercicios 1, 2, 3, 4 e 6.

Na páxina 125 tedes ampliación e exemplos. Calquera dúbida preguntádesme e explico máis.

A data límite de entrega desta tarefa é o xoves 28 de maio