18.A GUERRA CIVIL: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional

D