Aulas Virtuais da materia Iniciación Profesional á Electricidade e á Electrónica de 3º e 4º da ESO xa extinguida.


Aula Virtual de apoio ao curso de Iniciación á Electricidade e á Electrónica do IES Eduardo Blanco Amor impartida por Angel Acción Lamas.

Aula Virtual para o alumnado de I.P.E.E. do Blanco Amor de Culleredo