Aulas Virtuais de recuperación, seguemento e atención ao alumnado con algunha materia pendente do departamento de Tecnoloxía.

Aula Virtual de atención al alumnado con alguna materia pendiente del departamento de Tecnología para el curso académico 2018/19.

Aula Virtual de seguimiento del alumnado con alguna materia del departamento de Tecnología pendiente. Curso académico 2017-18.

Aula Virtual do Departamento de Tecnoloxía para a recuperación das materias pendentes. Curso académico 2016/17.