Aulas Virtuais da materia Tecnoloxía de 3º da ESO.

Aula Virtual de la materia "Tecnología" de 3º de la ESO para el curso académico 2017/18 impartida por Ángel Acción y Fátima Bermúdez.

A aprendizaxe ocorre cando alguén quere aprender, non cando alguén quere ensinar. Roger Schank


Selección de Recursos de Tecnoloxía