Inglés

2º Bac convocatoria Setembro 2020

O exame de recuperación da materia constará de duas partes 

1. Vocabualrio e Gramática das unidades 1,2,3,4,5,6 do students book

2. Proba Abau tipo sen parte de Listening.

Material de apoio

-Worbook

-Actividades de gramatica e fonética feitas durante o curso

-Interactive student (burlingtonbooksonline)

Actividades de recuperacion para 3º ESO

Para recuperar a materia debedes seguir os seguintes pasos

- Repasar as unidades 1, 2, 3, 4 ,5  e 6, no Text book e as suas actividades correspondentes no workbook

-A maiores podedes repetir todalas actividades de gramática feitas o longo do curso.

-Adxunto un novo boletín de actividades de gramática e vocabulario. As unidades non se corresponden coas do noso libro asi que para Setembro podededes facer as unidasdes 1, 2, 4, 6 deixando a 5, 3 e 7 para facelas no principio do proximo curso 

 

1ºESO - GUÍA PREPARACIÓN EXAME DE SETEMBRO 2020, INGLÉS

GUÍA PREPARACIÓN DA MATERIA PARA A CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Para prepararte cara ao exame de recuperación de setembro,

2ºESO - GUÍA PREPARACIÓN EXAME DE SETEMBRO 2020, INGLÉS

GUÍA PREPARACIÓN DA MATERIA PARA A CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

1ºBACHARELATO - GUÍA PREPARACIÓN EXAME DE SETEMBRO 2020, INGLÉS

GUÍA PREPARACIÓN DA MATERIA PARA A CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Distribuir contido