Saltar navegación.
Inicio
             Ponteareas

Iniciar sesión: Acceso

Contratos - programa 2018 - 2019

O contrato-programa é unha iniciativa de innovación educativa desenvolvida desde a Consellería para proporcionarlles aos centros docentes públicos unha estratexia de mellora da calidade do ensino. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder ao IES do Barral as seguintes modalidades dos contratos-programa para o curso 18/19:

1. Reforzo, orientación e apoio (PROA) - 1 grupo: Acompañamento escolar fóra do horario lectivo para alumnado de 1º e 2º ESO. 1 grupo: Acompañamento escolar fóra do horario lectivo para alumnado de 3º e 4º ESO e FPB.

2. Mellora das competencias clave - Competencia matemática para alumado de ESO e de FP Básica. Desenvolveranse actividades encamiñadas a conseguir diversos obxectivos, como o aumento da motivación do alumnado cara a materia, a mellora no cálculo mental sobre todo nos cursos máis baixos, a promoción da investigación como fonte de aprendizaxe, a asunción da existencia da matemática na vida cotiá e o desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas. 

3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros. Nesta liña seguiremos traballando coa mediación como método para a resolución de conflitos, para isto levaremos a cabo a formación do novo alumnado mediador durante dous días, por concretar, en horario de 16:00-19:00h.

Seguiremos utilizando as prácticas restaurativas como elemento para promover o sentido de comunidade entre o alumnado.

E seguiremos traballando en temas de promoción da igualdade.

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia académica. Levaremos a cabo o acondicionamento das instalacións exteriores do centro. As actividades estanse a realizar os luns de 15:30 a 16:30.

INICIO DO PROA

As clases de reforzo do PROA, impartense os mércores e xoves de 16:00 a 18:00 h.

PROA

Practicas restaurativas