Documentos

Premio de innovación educativa

Felicitacións para a profesora Noemí Fernández Sampayo porque o xurado do VII Premio de Innovación Educativa convocado por Escola Viva outorgoulle o primeiro premio polo seu traballo 'Wiki de Matemáticas'. 
»

Programación de Matemáticas. Curso 18-19.

Programación de Matemáticas. Curso 17-18.

Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe. Curso 18-19

O alumnado deberá demostrar que acadou, polo menos, o 50% dos estándares de aprendizaxe correspondentes ao seu curso. Os estándares de aprendizaxe detállanse a continuación en cada un dos arquivos adxuntos

Distribuir contido