Procedemento, calendario e documentación para a matrícula do curso 2015/16

MATRÍCULA XUÑO CURSO 2015-2016

Procedemento, calendario e documentación.

Hai dous procedementos para formalizar a matrícula:

1. Descargar, cubrir e imprimir todos os impresos do noso sitio web (premendo aquí tedes o enlace aos impresos), cubrilos e entregalos na secretaría do Instituto.

2. Recoller na conserxería do Instituto a documentación, cubrir os impresos e entregalos na secretaría do Instituto.

 

Seguro escolar:

O alumnado, agás o de 1º e 2º de ESO, no momento de formalizar a matrícula, deberá ter pagado o seguro escolar. 

       • Pagar nunha entidade bancaria 1.12 € e traer o xustificante.

Nº de conta do Instituto para facer o pago: 2080 5035 04 3040008371

(Poñer como concepto: Seguro escolar + nome alumno)

 

Calendario de matrícula xuño 2015

2º ESO e 4º ESO : xoves 25 de xuño e venres 26 de xuño de 9:30 a 14 horas.

1º ESO: luns 29 e martes 30 de xuño de 9:30 a 14 horas.

3º ESO: mércores 1 e xoves 2 de xullo de 9:30 a 14 horas.

1º BAC : venres 3 e luns 6 de xullo de 9:30 a 14 horas.

2º BAC: martes 7 e mércores 8 de xullo de 9:30 a 14 horas.

 

 

NOTAS:

       •  Prégase que se formalice a matrícula o día que se indica para cada curso. 

       •  Só se formalizarán as matrículas coa documentación completa. 

       •  Só se pode matricular o alumnado que teña todas as materias aprobadas en xuño. 

       •  A documentación para facer a matrícula, para os que non a descarguen da nosa web, recóllese na conserxería, de 9:30 a 14 horas.

 

 DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA 

1º ESO

1.- Impreso de Matrícula

2.- 2 Fotografías co nome por detrás

3.- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

4.- Fotocopia do DNI (Se ten)

5.- Certificación académica das/os alumnas/os que veñan doutro Centro (agás as/os alumnas/os do CEIP Chano Piñeiro)

 

2º ESO

1.- Impreso de Matrícula

2.- 2 Fotografías co nome por detrás

3.- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

4.- Fotocopia do DNI

5.- Certificación académica das/os alumnas/os que veñan doutro Centro

 

3º ESO

1.- Impreso de Matrícula

2.- Impreso de solicitude de NUSS

3.- 2 Fotografías co nome por detrás

4.- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

5.- 2 Fotocopias do DNI

6.- Se o/a alumno/a repite curso NUSS

7.- Ingreso de 1,12 € en Abanca na conta 2080 5035 04 3040008371

8.- Certificación académica das/os alumnas/os que veñan doutro Centro

 

4º ESO

1.-  Impreso de Matrícula

2.- 2 Fotografías co nome por detrás

3.- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

5.- Fotocopia do NUSS

6.- 1 Fotocopia do DNI

7.- Ingreso de 1,12 € en Abanca na conta 2080 5035 04 3040008371

8.- Certificación académica das/os alumnas/os que veñan doutro Centro

 

1º ou 2º BACHARELATO

1.-  Impreso de Matrícula

2.- 2 fotografías co nome por detrás

3.- 1 fotocopia da Tarxeta Sanitaria

4.- Fotocopia do NUSS

5.- 1 fotocopia do DNI

6.- Ingreso de 1,12 € en Abanca na conta 2080 5035 04 3040008371

7.- Certificación académica dos/as alumnos/as que veñan doutro centro (agás as/os alumnas/os do IES Terra de Turonio