SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022

Todas as solicitudes de admisión presentadas neste centro foron admitidas para o curso 2021/22. Pode consultarse a relación de admitidos no taboleiro do centro.

 

Toda a información sobre a admisión do alumnado para o próximo curso 2021/22: principais novidades, lexislación, calendario, documentación, formularios irase poñendo nesta páxina web a medida que vaia saíndo.

As solicitudes presentaranse a través da páxina web, admisión alumnado ou ben presencialmente cubrindo o formulario solicitude de admisión.

 

NÚMERO DE PRAZAS VACANTES

Curso

 Vacantes

1º ESO

9

2º ESO

21

3º ESO

12

4º ESO

16

   
   

Curso

 Vacantes

1º Bac.

12

2º Bac.

38

 

LEXISLACIÓN

Decreto 254/2012

Orde do 12 de marzo de 2013 - Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 

CALENDARIO

Calendario proceso de admisión

 

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 1 ao 22 de marzo

 

WEB ADMISIÓN

Admisión alumnado

Instrucciones de solicitudes via Web

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Formulario solicitude de admisión

Fotocopia DNI da/o alumna/o se o ten

Certificado de matrícula do curso actual