Ámbito Lingüístico Social para 2º ESO C (PMAR) durante o curso 2020-2021. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases presenciais ou como apoio nun posible contexto virtual ou semipresencial.