Xeografía e Historia

Este curso pretende introducir ao alumnado no coñecemento da Historia de España. A evolución económica, social e política do territorio da Península Ibérica dende as súas orixes prehistóricas ata a actualidade.

Os materiais que estarán dispoñibles nesta Aula Virtual intentan ser axuda e guía nunha materia moi ampla. En ningún caso deben ser considerados a única fonte de recursos.