Curso de Lingua Galega e Literatura para 2BACH. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases presenciais ou como apoio nun posible contexto virtual ou semipresencial.


Curso de Lingua Galega e Literatura para 2ºESO. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases presenciais ou como apoio nun posible contexto virtual ou semipresencial.

Practica de creación do curso e matriculación

Curso de Lingua Galega e Literatura para 4ºESO. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases presenciais ou como apoio nun posible contexto virtual ou semipresencial.

Curso de Lingua Galega e Literatura para 1ºBach-A e 1ºBach-B. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases presenciais ou como apoio nun posible contexto virtual ou semipresencial.

Curso de LGL para 1º de bacharelato C do curso 2020-2021 no contexto da Covid-19. Araceli