Lingua galega e literatura - 3º ESO -Curso 2023-2024

Lingua Galega e Literatura de 2º Bacharelato 2021-2022 

Curso de Lingua Galega e Literatura para 4ºESO. Materiais e recursos que se utilizarán como complemento das clases

Lingua Galega e LIteratura de 1º Bacharelato do curso 2022-2023. Profesora Noa Fernández `Pazo