O presente módulo desenvolve as funcións de animación 2D e 3D, e de realización de procesos finais de montaxe e postprodución, referidas ao proceso de producións audiovisuais  en concreto dos subprocesos de produción de proxectos de cine, vídeo, animación, multimedia interactivo e televisión.

O presente módulo desenvolve as funcións correspondentes de configuración e definición de
proxectos de animación audiovisual en 2D e 3D.