Joaquina Pérez Alonso (CUCA)

Imaxe de Joaquina Pérez Alonso
Profesora de Griego
Último acceso ao curso
Mércores, 17 de Xaneiro do 2018, 16:18  (1 ano 158 días)
Papeis
Teacher
Perfís de curso
Deseño de materiais de aula para a súa implantación na aula virtual, Joaquina Pérez Alonso, Grego II, Grego I, Moodle na biblioteca, As Mariñas lectoras 3, Cultura clásica