Discusións comezadas por Marisa Sánchez

Imaxe de Marisa Sánchez
por Marisa Sánchez - Venres, 9 de Marzo do 2012, 22:20
 
Ámbito Científico. 3º e 4º ESO

 
Pode ser, pero non olvidemos que a base da evolución biolóxica son as mutacións e o tempo.