CANTIGAS GALEGO PORTUGUESAS

AS CANTIGAS MEDIEVAIS ESTÁN EN GALEGO PORTUGUÉS.BUSCA INFORMACIÓN DO CONTEXTO HISTÓRICO DESTA ÉPOCA.