COMO SE FARÁ O GLOBO?

INVESTIGA E ENVÍA UN FICHEIRO DE COMO FAN O GLOBO DE BETANZOS.MATERIAIS, CUSTO, PERSOAS ....