Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Curso de proba para poder prácticar as explicacións da charla