Co novo programa Erasmus+ temos un par de novidades, aplicables dende xaneiro 2015:
  • becarios e becarias deberán realizar obrigatoriamente unha proba de nivel de idioma online antes e despois da estadía (sempre que o idioma se corresponda co país de destino e se atope entre os posibles, que se citan máis abaixo).
  • becarios e becarias que o precisen poderán seguir un curso de idioma online de xeito gratuíto.
  • tamén podedes descargar copia do nivel obtido nas probas.
  • Tanto o curso como as probas están na plataforma OLS.
Last modified: Friday, 25 March 2022, 12:32 PM