Curso Moodle de BIOLOXIA de 2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle de CTMA de 2º de Bacharelato.
Aula Virtual de Cultura Científica
 1º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.


Curso Moodle de XEOLOXÍA de 2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle de CTMA de 2º de Bacharelato.
Aula Virtual de Ciencias da Terra e do Medioambiente
2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.