Formación Erasmus en Lisboa

Nesta semana, dúas profesoras do IES de Arzúa (Mamen e Teresa) están participando nunha formación Erasmus en Lisboa. Grazas ao CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), o IES puido sumarse a este proxecto #KA101_CAMINE e a formación #dips21. Máis de 80 participantes de diferentes centros de ensino de Francia, Alemaña, Reino Unido e Galicia atópanse creando redes, contactos e poñendo en común proxectos actuais e de futuro.

Día europeo das linguas, 26 de setembro

Con motivo do Día europeo das linguas, que se celebra o 26 de setembro, difundimos este documental de 47 minutos elaborado pola comunidade educativa do IES de Arzúa, coa colaboración de Mª José Pérez, sobre a situación do galego na actualidade no ámbito da educación secundaria.

Un recurso didáctico para achegármonos a contidos relevantes para o currículum das materias de lingua como: bilingüismo, diglosia, prexuizos lingüísticos, lusofonía... A partir de diálogos e reflexións do alumnado do curso 2020-21 aproximámonos a estas preguntas e ás súas respostas.

Podedes acceder ao vídeo picando na seguinte imaxe.

Campaña de recollida de tapóns solidarios

Os emprendedores de este curso prometen...xa están traballando na recollida de tapóns dentro da campaña CONECTADOS que leva a cabo a Fundación Amigos de Galicia. A primeira recollida faise a finais de setembro.

Pregamos colaboración a toda a COMUNIDADE EDUCATIVA para superar os 2.000 Kg recollidos o curso pasado!!!!!

Picando na seguinte imaxe poderás acceder as fotografías da actividade:

Plan de adaptación á COVID-19 no IES de Arzúa

Debido á situación da COVID os centros educativos deberán dispor dun Plan de adaptación á pandemia.

Picando na seguinte imaxe poderase acceder ao Plan de adaptación á COVID-19 do IES de Arzúa.

Axudas ao apoio escolar do Concello de Arzúa

Os servizos sociais comunitarios do Concello de Arzúa INFORMAN que abreuse o prazo para a convocatoria de AXUDAS DE APOIO AO ESTUDO PARA O ANO 2021.
O obxecto destas axudas é facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e compensar a aquelas familias que polas súas condicións económicas presenten maiores dificultades para afrontar os gastos derivados da escolarización dos seus fillos e fillas.
Requisitos das persoas beneficiarias:
1.Ter empadroamento no concello de Arzúa.
2.Estar escolarizados nos niveis de educación infantil, primaria e secundaria
obrigatoria nalgún dos centros educativos do municipio.
3.Estar ao día no pago das obrigas tributarias, da seguridade social e das do concello
de Arzúa.
4.Non superar os ingresos que establece o baremo económico do artigo 6 da
convocatoria.
A contía das axudas será de 120euros para cada alumno ou alumna.

Picando na seguinte imaxe poderán acceder a toda a información relacionada con estas axudas.

Inicio do curso 2021/22

O día 15 de setembro ás 08:50 iniciarase a actividade lectiva. Ese día cada alumn@ deberá dirixirse a aula correspondente onde recibirá o horario e as instrucións por parte do seu titor ou titora.

Dende o día 10 de setembro xa se pode consultar no taboleiro de entrada do IES a distribución do alumnado nos diferentes grupos.

O alumnado de 1º da ESO terá a presentación o día 14 de setembro ás 17:00 horas no salón de actos. Debido a importancia dos temas a tratar é preciso a asistencia do alumn@ coa súa nai/pai ou titor legal.

O alumnado de 1º de FP básica terá a presentación o día 15 de setembro ás 12:00 horas no salón de actos. Tamén deberá acudir o propio alumn@ acompañado dun membro da familia.