Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

Fondo solidario de libros

Informamos aos pais/nais/titores legais dos alumnos/as:

En virtude da ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24627) ábrese o prazo para solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto, así como para solicitar a axuda para a adquisición de material escolar.

- O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O DIA 23 DE XUÑO DE 2017.

- Os impresos para solicitar tanto a participación no fondo solidario de libros como para a axuda para adquisición de material escolar están a disposición do alumnado na bedelería do centro.

A MODO DE RESUMO:

- O alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO particIpará no Fondo solidario, é dicir, NON RECIBIRÁ VALES PARA MERCAR LIBROS DE TEXTO SENÓN QUE SE LLES ENTREGARÁN OS LIBROS RECOLLIDOS NO CENTRO AO ALUMNADO QUE FOI BENEFICIARIO NO CURSO 2016/2017.

Lista definitiva de admitidos para o curso 2017-2018

Lista definitiva.

 NOTA: "Segundo o artigo 32.1 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, contra esta relación definitiva de admitidos e excluidos, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación".

NORABOA

As alumnas de 2º da ESO Cristina Barreiro Mosquera e Lucía Vallejo Barros resultaron gañadoras da fase provincial do 9º concurso Novos Talentos- Premio relato curto de Coca-Cola. O venres 19 de maio, as 18.30, na illa de San Simón, darase a coñecer o premio autonómico.

Probas de Acceso á Universidade -ABAU- 2017

Lista provisional de admitidos para o curso 2017-2018 (ESO e 2º Bach.)

LISTA PROVISIONAL. Abril 2017.

Prazo de reclamación contra esta listaxe: do 26 de abril ao 3 de maio -ambos inclusive- na Secretaría do centro. 

Xornadas Xosé Calviño. Fotos da clausura.

Este ano as Xornadas estiveron dedicadas aos estudos de portugués no ensino medio de Galiza. Un ano máis, ficamos satisfeitos contribuíndo coas reflexións que se fixeron á necesaria renovación pedagóxica no noso país.

Ver reportaxe fotográfica na nosa conta de Facebook.

Xornadas Xosé Calviño 2017

O ensino do Portugués no ensino medio galego

IES Arcebispo Xelmírez I, 4, 5 e 6 de abril

Cartaz

VER PROGRAMA

Calendario de Probas de acceso a ciclos

Distribuir contido