Instrucións para matricularse na ABAU. Convocatoria ordinaria 2021

Prazo: do 20 ao 24 de maio.

1- O/A alumno/a deberá pagar a taxa de expedición do Título de Bacharel, imprescindible para a ABAU. O impreso de autoliquidación de taxas pode descargarse nesta ligazón da ATRIGA

Hai que presentar copia deste pagamento nas oficinas do instituto xunto co resto da documentación necesaria para a matrícula.

Traballo de Animación Visual en Vivo "Xela Arias"

Feito por os alumnos de 2º do Ciclo Medio de Video Disc-jockey e Son

Conclusións dos proxectos Erasmus+ no Xelmírez

O único centro en España que coordina simultáneamente dous proxectos Erasmus+ centrados no cyberbullying e no impacto económico do Camiño de Santiago, felicitado polo Conselleiro de Educación no acto de presentación das conclusións.

 

>VER ARTIGO NO CORREO GALLEGO<

Listaxes provisionais. Admisión alumnado para o curso 2021-2022

No día de hoxe, 20 de abril de 2021, publícanse as Listaxes Provisionais do alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso académico 2021-2022. De forma non presencial poderán consultarse só a través da aplicación admisionalumnado empregando a chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre. De forma presencial poderán consultarse no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, NON poderán consultarse por ningún outro medio físico ou electrónico de publicación.

Reclamacións 2º de Bacharelato e Pendentes 1º (conv. ordinaria)

Ver Circular

 

Horario de entradas e saídas. Terceiro trimestre

 

 

Entradas

Saídas

1º ESO

 

8:40

Convocatoria Certame de Banda Deseñada AX1 2021

XI CERTAME DE BANDA DESEÑADA “AXI”

O IES Arcebispo Xelmírez e a Secretaría Xeral de Política Lingüística convocan o noveno certame de banda deseñada “AXI”, no que participan os departamentos de debuxo, artes

plásticas e imaxe, a dirección do centro e o equipo de dinamización da lingua galega.

A través de este concurso, aberto á participación de estudantes de ensinanza secundaria, bacharelato e ciclos formativos de toda a comunidade autónoma galega, procuramos o

fomento do noso idioma e da creatividade entre o alumnado de Galiza a través da banda deseñada.

As bases que rexerán o concurso son as seguintes:

Distribuir contido