You are hereNovos criterios de avaliación

Novos criterios de avaliación


By encisa - Posted on 02 Maio 2020

Podes consultar aquí os novos criterios de avaliación dos departamentos didácticos para valorar o traballo realizado dende casa.

 

De xeito xeral nestes documentos atoparás, para cada materia:

  • Como podes aprobar as avaliacións suspensas (1ª ou 2ª avaliación) facendo as tarefas de recuperación.
  • Como se realiza a nota media do curso 2019-2020.
  • Como se pode mellorar esa nota media coas tarefas de repaso, reforzo ou ampliación.

 

Preme no departamento didáctico para acceder ao documento correspondente:

 

Departamento de Lingua Castelá

 

Departamento de Lingua Galega

 

Departamento de Inglés

 

Departamento de Francés

 

Departamento de Latín

 

Departamento de Grego

 

Departamento de Plástica

 

Departamento de Música

 

Departamento de Xeografía e Historia

 

Departamento de Economía

 

Departamento de Filosofía

 

Departamentos de Relixión Católica e

Relixión Evanxélica

 

Departamento de Matemáticas

 

Departamento de Física e Química

 

Departamento de Ciencias Naturais

 

Departamento de Tecnoloxía

 

Departamento de Educación Física

semáforoCOVID

Curso 2020-21

Medidas COVID

 

Planos do centro

Accesos

1º BACHARELATO

Aula Virtual

 

Aulas telemáticas