Curso para profesorado de formación en ferramentas tecnolóxicas.