FP Básica

Aula virtual do módulo Ciencias Aplicadas I de 1º FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Comunicación e Sociedade I de 1º FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Operacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdes de 1º FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos de 1º FPBásica en Agroxardinaría e composicións florais


Aula virtual do módulo de Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaría de 1º de FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes de 1º FPBásica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Ciencias Aplicadas II de 2º FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual do módulo Comunicación e Sociedade II de 2º FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais

Aula virtual dos módulos de  Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos de 2º FP Básica en Agroxardinaría e composicions florais

Aula virtual dos módulos de Materiais de floraría e Operacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas de 2º FP Básica en Agroxardinaría e composicions florais