Titoriais Moodle para o profesorado

Servizo de videoconferencia Falemos

Temos á nosa disposición unha nova ferramenta, baseada en software libre, para realizar videoconferncias. Chámase Falemos EDU.

Toda a información necesaria para empregala podedes atopala na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/servizo-de-videoconferencia-falemosedu

Curso Iniciación Moodle

Neste curso  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesames/aulavirtual/course/view.php?id=1152  que está aloxado na nosa aula virtual, podedes atopar información sobre como usar a videoconferencia e a aula virtual.

Matriculación de estudantes en Moodle

Neste vídeos explícanse as dúas opcións que tendes para matricular ao alumnado nos vosos cursos da aula virtual

 

Distribuir contido