PRESENTACIÓN DEL TRABAJOAxuda con Planificador do obradoiro

Fase de configuración
Fase de entrega
Fase de avaliación
Fase de cualificación das avaliacións
Pechada
  • Aberto para entregas desde Domingo, 24 de Agosto do 2014, 17:10 (vai 1395 días)
  • Data límite da entrega: Domingo, 31 de Agosto do 2014, 17:10 (vai 1388 días)
  • Aberto para avaliacións desde Domingo, 24 de Agosto do 2014, 17:10 (vai 1395 días)
  • Data límite da avalición: Domingo, 31 de Agosto do 2014, 17:10 (vai 1388 días)