Tarefa colaborativa en Google Maps

ACTIVIDADE: • A partir da investigación teórica previa sitúanse os marcadores no Mapa da actividade. • O alumnado deberá engadir a información relativa a cada un dos xacementos: 1. Explicación da toponimia da zona 2. Coordenadas GPS 3. Altitude 4. Ubicación respecto a outros elementos xeográficos 5. Debuxos e explicación dos mesmos 6. Fotografía do xacemento. • Organización: 1. alumnado invitado será o alumnado investigador do proxecto (previamente elaborou a documentación teórica) 2. Organizarase unha excursión a fin de visitar os diferentes xacementos e tomar medidas, debuxos e fotografías. 3. alumnado investigador poderá invitar a outros alumnos, despois da excursión, para completar a información. Avaliación: Na avaliación teráse en conta: 1. Cada alumno terá que intervir, a lo menos, sobre dous marcadores. 2. cumprimento dos prazos do proxecto 3. A calidade e veracidade da información 4. A capacidade do alumnado investigador para motivar a outros a colaborar.
Prema na ligazón http://goo.gl/maps/eU7Kw para abrir o recurso.